Menu

12 Eylül 2010 Pazar

Oracle Hatalari

ORA-12560 : TNS protocol Adapter..

Cozum : Oracle SID ayarini degistirmemiz gerektigidir..

C:\ SET ORACLE_SID = DBNAME;


ORA-12638: credential retrieval failed tips

Cozum : \oracleapp\product\11.2.0\dbhome_1\NETWORK\ADMIN

bu path yol icindeki sqlnet.ora file`nin icindeki 

Bu degeri - SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS)

Bununla degistirin -
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NONE)ORA-HATASI HATANIN SEPEBİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ
ORA-00001 Unique constraint violated. (Invalid data has been rejected) Bir UPDATE ya da INSERT cümlesi varolan bir anahtar (key) bilgisini girmeye çalışıyor. çözüm için ya veritabanındaki “unique constraint” kuralı kaldırılmalı ya da yapılmaya çalışılan girişteki anahtar (key) girilmemelidir.
ORA-00600 Internal error (contact support) Oracle uygulamalarının üretebileceği istisnai hatalar için kullanılan genel hata numarasıdır. Oracle uygulaması tarafından öngörülemeyen bir hata ile karşılaşıldığında üretilir. Uygulama hatası olarak rapor edilmelidir. İlk argüman dahili hata numarasıdır.
ORA-00942 Table or view does not exist Sorgulanan tablo veya view bulunamıyor. Kullanıcıların sahip olduğu tablolar Data Dictionary sorgulanarak bulunabilir. Tabloya erişim için gerekli yetki bulunmuyor olabilir. Tablo ya da view’ün var olup olmadığını kontrol edin. Tablo ya da view adınının doğru yazılıp yazılmadığını kontrol edin.
ORA-01017 Invalid Username/Password Veritabanında kullanıcı bulunmuyor ya da girilen şifre yanlış. Kullanıcının varolup olmadığını kontrol edin. Bunun için “select username from all_users” sorgusu kullanılabilir.
ORA-01031 Insufficient privileges Uygun olmayan yetki ile geçerli kullanıcı adı ya da şifresi değiştirilmek istendiğinde karşılaşılır. Ayrıca bu hata işletim sistemi seviyesinde gerekli yetkiler verilmediği halde veritabanı kurulumu yapılmaya çalışılırsa alınmaktadır. Veritabanı yöneticisinin gerekli yetkileri vermesi gereklidir.
ORA-01033 ORACLE initialization or shutdown in progress Bu hata oracle’ın başlatılma ve durdurulma işlemi sırasında işlem yapılmak istendiğinde alınmaktadır. Ayrıca arızalanan bir disk sebebiyle oracle veritabanının asılı kalması durumunda da alınmaktadır. Sistemde arızalı disk bulunup bulunmadığı kontrol edilir. “Control File” oluşturulduktan sonra “alter database open” komutu çalıştırılarak veritabanı açılır.
ORA-01034 Oracle not available (the database is down) Aşağıdaki durumlarda bu hata alınabilir; SGA kendisine verilenden daha fazla boş alana ihtiyaç duyuyor olabilir. İşletim sistemi üzerinde Instance’ı gösteren değişken yanlış tanımlanmış olabilir. Oracle bu hatayla birlikte gelen diğer hata mesajlarını inceleyerek çözüm bulunmasını daha sonra oracle’ın başlatılarak istenen işlemin tekrar denenmesini tavsiye etmektedir. Ayrıca uygulamasının doğru link edilip edilmediği kontrol edilmelidir.
ORA-01403 No data found Hiçbir sonuç döndürmeyen SELECT INTO sql cümlesi çalıştırıldığında ya da UTL_FILE paketi kullanılarak dosyanın sonundan okuma yapıldığında bu hata ile karşılaşılır. Çözüm için ilgili veri üzerinde çalışan işlem durdurulmalıdır.
ORA-01555 Snapshot too old (Rollback has been overwritten) Bir okuyucu tarafından okunmak istenen Rollback kayıtlarının üzerine başka yazıcılar tarafından veri kaydedilmiş ise bu hata ile karşılaşılır. Eğer otomatik undo yönetimi kullanılıyorsa UNDO_RETENTION değeri artırılmalı, kullanılmıyorsa daha büyük rollback segmentleri kullanılmalıdır.
ORA-03113 End-of-file on communication channel (Network connection lost) Sunucu işlemi ile kullanıcı işlemi arasındaki bağlantı koptuğunda karşılaşılmaktadır. Bir network probleminin bulunup bulunmadığı kontrol edilir. SQL NET ayarlarına bakılır. Hata anında oluşturulan trace dosyası kontrol edilmelidir.
ORA-03114 Not connected to ORACLE Bu hata bağlantı kurulamadığı halde oracle’a çağrı yapıldığında gerçekleşir. Genellikle kullanıcı uygulamasının veritabanına oturum açmadığı durumlarda oluşmaktadır. Buna ek olarak ALTER SYSTEM KILL SESION ya da ALTER SYSTEM DISCONNECT SESSION komutları IMMEDIATE parametresi ile çalıştırıldığı durumlarda veritabanı kullanıcıyı beklemeden oturumu kapattığı için kullanıcıdan gelen isteklere bu hatayı döndürür. yapılan işlem tekrar denenir aynı hata ile karşılaşılırsa uygulama kapatılıp açılarak veritabanına tekrar logon olunması sağlanabilir.
ORA-12154 TNS:could not resolve service name” Herhangi bir isimlendirme metodu kullanılarak yapılmaya çalışılan bağlantılarda bağlantı tanımlayıcısı çözümlenemiyor ise bu hata alınablir. Yerel isimlerndirme (Local Naming) metodu (TNSNAMES.ORA dosyası) kullanılıyorsa: 1- Oracle Net profilinde (SQLNET.ORA dosyası) bulunan NAMES.DIRECTORY_PATH değerlerinin birinin içerisinde “TNSNAMES” bilgisi var mı kontrol edilir. 2- İlgili dizinin içerisinde TNSNAMES.ORA dosyası var mı kontrol edilir. 3- TNSNAMES.ORA dosyasının içerisinde “connect identifier” olarak kullanılan “net service name” var mı kontrol edilir. 4- TNSNAMES.ORA dosyasının içinde yazım hatası var mı kontrol edilir. (Kapatılmamış parantezler gibi) Dizin İsimlendirme (Directory Naming) metodu kullanılıyorsa: 1- Oracle Net profilinde (SQLNET.ORA dosyası) bulunan NAMES.DIRECTORY_PATH değerlerinin birinin içerisinde “LDAP” bilgisi var mı kontrol edilir. 2- LDAP dizin sunucusunun açık ve erişilebilir olduğu kontrol edilir. 3- LDAP dizini içerisinde “connect identifier” olarak kullanılan “net service name” ya da “database name” var mı kontrol edilir.
ORA-12203 TNS:unable to connect to destination” Yanlış ağ adresi girildiğinde ve girilen network adresi oracle tarafından dinlenilmiyorsa oluşur. Ayrıca ağ üzerinden veri taşıma problemleri bulunuyorsa gerçekleşir. Bağlantı açıklayıcısında “net service name” karşılığı olan ADDRESS alanının doğru girilip girilmediği kontrol edilmelidir. Sunucu tarafında Listener hizmetinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.
ORA-12500 TNS:listener failed to start a dedicated server process Listener hizmeti bir “Dedicated Server Process” ini çalıştıramıyorsa gerçekleşir. Tracing hizmeti ADMIN seviyesinde açıldıktan sonra işlem tekrar çalıştırılır. ORACLE_HOME/bin dizini içerisinde Oracle Server çalıştırılabilir dosyasının bulunup bulunmadığı ayrıca çalıştırma (execute) yetkisinin olup olmadığı kontrol edilir. Oracle değişkenlerinin LISTENER.ORA dosyasında belirtilip belirtilmediği kontrol edilir. Ayrıca çağırılan “Oracle Protocol Adapter” doğru olarak bağlanmış mı kontrol edilmelidir.
ORA-12545: Connect failed because target host or object does not exist Belirtilen adres yanlış ya da bağlanılmaya çalışılan program bulunmuyor. Girilen adres parametresinin doğruluğundan emin olunmalıdır. En çok karşılaşılan node name parametresinin yanlış girilmesidir. Eğer protokol TCP/IP ise TNSNAMES.ORA içerisindeki host name parametresine IP adresi yazılarak denenebilir.
ORA-12560 TNS:protocol adapter error Genel Protokol Bağdaştırıcı hatası gerçekleşti. Protokol tanımında kullanılan adresler kontrol edilmelidir. Ayrıca tracing aktif edildikten sonra işlem tekrarlanarak detaylar incelenmelidir.

1 yorum:

  1. merhaba hocam.oracle ile ilgili başlangıç seviyesinde bir bilgiye sahibim.yeni başladım diyebilirim.listener ları kapatırken command prontta ora-01190 hatası aldım.bana izin vermedi servisleri kapatmama.bende windowsta çalışıyordum,hizmetlerden fiziksel olarak servisi durdurp başlattım.bunun sebebi nedir acaba bana bilgi verebilirmisiniz?

    YanıtlaSil