Menu

23 Mart 2013 Cumartesi

ORA-00838: Specified value of MEMORY_TARGET is too small

ORA-00838: Specified value of MEMORY_TARGET, evet bu hatanin sebebi memory_target degerinin parametre dosyasi icindeki degerinin ihtiyacimiz olan degerden kucuk olmasi. Bir cok sebebi olabilir, mesala sga_target degeri yuksek verilmistir ve db yeniden baslatilirken, memory_target degeri kucuk ise verir vs.

cozum asagidaki adimlari yapabiliriz;

SQL> startup
ORA-00838: Specified value of MEMORY_TARGET is too small, needs to be at least 1172M

SQL> create pfile='/home/oracle/pfile.ora' from spfile;

File created.

spfile`den pfile olusturup, icindeki memory_target degerini yeniden veriyoruz.

$ vi '/home/oracle/pfile.ora'
*.memory_target=1300234240

daha sonra, pfile`den spfile olusturup veritabanimizi aciyoruz.

SQL> create spfile from pfile='/home/oracle/pfile.ora';

File created.

SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area  534462464 bytes
Fixed Size                  2212736 bytes
Variable Size             524291200 bytes
Database Buffers            4194304 bytes
Redo Buffers                3764224 bytes
Database mounted.
Database opened.

18 Mart 2013 Pazartesi

Weblogic ile authentication ve authorization

        Merhaba bu yazimizda, weblogic server uzerinde olusturdugumuz kullanicilara yetki nasil verebiliriz ve uygulama bolumde nasil kullanabiliriz bunu paylasacam. Yine diger makalelerimde oldugu gibi, ekran goruntuleri ile birlikte verecegim daha anlasilir olmasi acisindan. Simdiden herkese faydali olmasi dilegiyle. 

Ve baslayalim :)

1. Weblogic Admin Konsola login oluyoruz

2. Security Realms linkini seciyoruz.

3. myrealm`i linkini secerek devam ediyoruz.

4. User and Groups tabinda New diyerek yeni bir kullanici olusturalim

5. ertugrul isminde bir kullanici eklerek devam ediyorum

6. Yeni bir kullanici daha ekleyelim

7.Ok

8. Welogic kismindaki yapilacaklari bitirdik simdi uygulama tarafina geciyoruz. Bir Jsf uygulamasi olacak

9. Ve asagidaki adimlari takip edelim.

10.

11.

12. uygulamamizin web.xml icerisine asagidaki bolumu ekliyoruz.


13. weblogic.xml icerside asagidaki gibi olacak


14.login.xhtml olusturuyoruz.


15. login.xhtml icerisi


16. LoginBean.java classimizi olusturuyoruz.


17. LoginBean.java classi ici

18.index.xhtml

19. Uygulamamizi weblogic server`a deploy ettikden sonra index sayfasina gitmek istesek bile bizi login sayfasina yonlendirecektir.


20.

Uygulamanin kodlari : 

17 Mart 2013 Pazar

Weblogic JMS uygulamasi

Merhaba, bu yazimda weblogic uzerinde bir Java Message Service (JMS) uygulamasini nasil yapabiliriz, ilk bastan en sona ekran goruntuleri ile birlikte paylasacagim. Bu uygulamayi yaparken 30`un uzerinde ekran goruntusu ortaya :) cikti. Faydali olmasi dilegiyle.

1. Weblogic Admin Console`u actikdan sonra
 Summary of Deployments >Summary of Services: JMS >Summary of JMS Servers altinda

2. DenemJMS adinda bir JMS Server olusturuyoruz.

3. Olusturdugumuz JMS Server`i bir managed server`a atiyoruz. (Clusterada atabilirsiniz)

4. asagidakileri uyguluyoruz.

5. JMS modules ekliyoruz.

6. New diyerek ekliyoruz7. Managed Server`imizi seciyoruz

8. Finish diyerek bitirelim

9. Herseyin basarili oldugu goruluyor. ve herhangi bir restarta ihtiyac yoktur.

10. dosya ismini ne verdigi gorebiliyoruz.


11. SImdi bir Queue olusturuyoruz.


12. JNDI ismini verip next diyoruz.

13. Subdeployment secerek devam ediyoruz.

14. Ok

15. Finish

16.

17.

18. Simdi ise JMS server`a connection kurabilmek icin ConnectionFactory olusturuyoruz.

19. Asagidaki olusturarak devam ediyoruz.

20. Server`a secerek devam diyoruz.

21. ConnectionFactory ve Queue`muz gorunuyor.

22. Simdi ise Netbeans`de bir EJB module olusturup MDB bean`imiz olusturuyoruz.

23. Next

24. Next

25. Weblogic Server`a secerek devam ediyoruz.

26. Message-Driven Bean`imizi olusturuyoruz.

MDBExample.java
package tr.com.devinim.example;
import javax.ejb.ActivationConfigProperty;import javax.ejb.MessageDriven;import javax.jms.JMSException;import javax.jms.Message;import javax.jms.MessageListener;import javax.jms.TextMessage;
/** * * @author easlan */@MessageDriven(mappedName = "jms/myQueue", activationConfig = {    @ActivationConfigProperty(propertyName = "acknowledgeMode", propertyValue = "Auto-acknowledge"),    @ActivationConfigProperty(propertyName = "destinationType", propertyValue = "javax.jms.Queue")})public class MDBExample implements MessageListener {        public MDBExample() {    }        @Override    public void onMessage(Message message) {        try {            TextMessage tm = (TextMessage) message;            System.out.println("Geriye donen mesaj: " + tm.getText());        } catch (JMSException jex) {            System.out.println("Exception: " + jex);        }    }}27. Simdi ise Olusturdugumuz MDB`mizi cagiracak JSF projemizi olusturuyoruz.

28. Next

29. Weblogic Server`imizi seciyoruz.

30. Java Server Faces Frameworkumuzu secip devam ediyoruz.
MessageYayinlayiciBean.java

package tr.com.devinim.jsf;
/** * * @author easlan */import javax.annotation.Resource;import javax.enterprise.context.RequestScoped;import javax.faces.application.FacesMessage;import javax.faces.context.FacesContext;import javax.inject.Named;import javax.jms.*;
@Named(value = "mesajBean")@RequestScopedpublic class MessageYayinlayiciBean {
    @Resource(mappedName = "jms/myQueue")    private Queue myQueue;    @Resource(mappedName = "jms/myQueueFactory")    private ConnectionFactory myQueueFactory;    private String mesaj;
    public MessageYayinlayiciBean() {    }
    public String getMesaj() {        return mesaj;    }
    public void setMesaj(String mesaj) {        this.mesaj = mesaj;    }
    public void mesajGonder() {        FacesContext facesContext = FacesContext.getCurrentInstance();        try {            sendJMSMessageToMyQueue(mesaj);            FacesMessage facesMessage = new FacesMessage("Mesaj gonder: " + mesaj);            facesMessage.setSeverity(FacesMessage.SEVERITY_INFO);            facesContext.addMessage(null, facesMessage);        } catch (JMSException jmse) {            FacesMessage facesMessage = new FacesMessage("Mesaj gonderilemedi: " + mesaj);            facesMessage.setSeverity(FacesMessage.SEVERITY_ERROR);            facesContext.addMessage(null, facesMessage);        }    }
    private Message createJMSMessageForjmsMyQueue(Session session, Object messageData) throws JMSException {        TextMessage tm = session.createTextMessage();        tm.setText(messageData.toString());        return tm;    }
    private void sendJMSMessageToMyQueue(Object messageData) throws JMSException {        Connection connection = null;        Session session = null;        try {            connection = myQueueFactory.createConnection();            session = connection.createSession(false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);            MessageProducer messageProducer = session.createProducer(myQueue);            messageProducer.send(createJMSMessageForjmsMyQueue(session, messageData));        } finally {            if (session != null) {                try {                    session.close();                } catch (JMSException e) {                    e.printStackTrace();                }            }            if (connection != null) {                connection.close();            }        }    }}

index.html
Ve son olarak. Once EJB`mizi (MDB) daha sonrada JSF uygulamamizi weblogic server`a deploy ederek bitirelim ve test edelim.JSf uygulamamizda deniyoruz.

Asagida ise managed serverimizin logu

Umarim faydali bir makale olmustur.