Menu

18 Ekim 2016 Salı

Veri Sözlüğü

Veri Sözlüğü nedir?

          Bir kurum tarafından üretilen, kullanılan ve yönetilen verilere ait üstverilerin (metadata), belirlenen standartlara uygun şekilde tanımlanmasını ve yönetilmesini ve merkezi olarak erişilebilmesini sağlar. Veri sahipliğinin, sorumlularının ve kullanıcılarının bilinmesini sağlayarak kurumsal hafızanın kişilerden bağımsız olarak yönetilebilmesi için çok önemli bir rol oynar. Kurumlar arası entegrasyon çalışmalarında terminoloji birliği sağladığından birlikte çalışılabilirlik için olmazsa olmaz bir kaynak görevi üstlenmektedir.Kurumsal Veri sözlüğü Platformu


              Veri Sözlüğü, verinin anlamını, diğer veriler ile ilişkisini, kaynağını, kullanımını ve biçimini tarif eden tanımlamalar topluluğudur. Verinin kendisini tutmaz, verinin niteliklerini ve özelliklerini tanımlar. İhtiyaca göre belli bir alana özgü veya genel kullanım alanları mevcuttur.


              Paydaşların sistem ile nasıl bir etkileşim kuracağını anlamalarını sağlar, ayrıca kurumun verilerinin kurum içi sahiplerini/sorumlularını tutar.

Barındırdığı tanımlar ile kurumun kurumsal hafızasını net ve açık bir şekilde ortaya koyar ve herkes için erişilebilir kılar. Kurumun verilerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde tarif edilmesi sayesinde bilgi paylaşımı veya entegrasyon sırasında yaşanan sıkıntıları minimize eder ve kurum içi ve dışında terminoloji birliği sağlar.

Kurum içinde tutarsız veya tekrar eden verilerin oluşmasını engeller böylece sistemlerin yönetilebilir kalmasını sağlar. Yazılım geliştirilirken sıkça başvurulur. Tanımlı, standartlaştırılmış ve birbirleri ile ilişkilendirilmiş veri tipleri sayesinde yazılım analizi, tasarımı, geliştirimi ve test sürecini kolaylaştırır. Yazılımın hızlı, sağlam ve kaliteli bir şekilde yapılabilmesini sağlar.

Veri analizi için yapılacak raporlamalar ve sorgulamalar için güçlü bir altyapı oluşturur ve sağladığı tanımlamalar ile yapılacak raporlamaların ve sorgulamaların kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Veri Sözlüğü kullanılmadığında yaşanan ortak sorunlar:

 Farklı kaynak ve sistemlerden gelen standart olmayan verilerin neden olduğu uyuşmazlıklar, Uyuşmazlıklar nedeniyle sınıflandırma, bütünleştirme, tekilleştirme sorunları,

Donanım, yazılım ve ağ altyapı maliyetlerinin artması, İstenen bilgiye zamanında ve doğru şekilde erişilememesi. Bunlara bağlı olarak; Entegrasyon problemleri, Aynı işi yapan bir çok uygulama, Verimsizlik, Karar almada yetersiz bilgiden kaynaklanan önemli aksaklıklar.

Gelişmiş ülkelerde daha sık rastladığımız ve bu sorunların çözümü olarak görülen veri sözlükleri, son yıllarda ülkemizde de kurumların stratejik planlarında yer almaktadır.

4 yorum: