Menu

11 Nisan 2011 Pazartesi

Oracle 11g R2 grid ve ASM kurulumu

Bu Makale Oracle 11gR2 Otomatik Depolama Yönetimi için çeşitli önemli geliştirmeler içeren bir yazı dizisidir.

Hikaye içinde ASM, biz veritabanı sürümü olarak VMWARE, Oracle'ın 11gR2 grid olarak Oracle Linux 5 kullanacağız.

 Gerekli Malzemelerimiz..
Oncelikle Grid infra. kurulumuna gecmeden once ASM`i yukleyelim..
Birde ASM kurulumu icin bize 3 tane paket lazim, Oracle download sitesindeki download tabından "Linux Drivers for Automatic Storage Management" seçmeniz gerekir. Herbir Linux versiyonu için ayrı ayrı ASMLIB RMP paketleri vardır.
Benim kullanacagim

 • oracleasmlib-2.0 - Oracle ASM kütüphanesi
 • oracleasm-support-2.0 - ASMLib yönetimi için gerekli araçlar
 • oracleasm - Oracle ASM kütüphanesi için kernel modülü
 ASM disklerin kurulum icin, root  kullanicisi ile asagidaki gibi kurabiliriz..

          # rpm -Uvh oracleasm-support-2.1.3-1.el4.x86_64.rpm
          # rpm -Uvh oracleasmlib-2.0.4-1.el4.x86_64.rpm
          # rpm -Uvh oracleasm-2.6.9-55.0.12.ELsmp-2.0.3-1.x86_64.rpm

 Daha sonra asm yapilandirilmasi icin, asagidaki komutu griyoruz ve gelen secenekleri, oracle, oinstall, y, y diyerek yapilandirmayi tamamliyoruz..

     # oracleasm configure –I
        Default user to own the driver interface oracle
        Default group to own the driver interface oinstall
        Start Oracle Automatic Storage Management Library driver on boot (y/n): y
        Fix permissions of Oracle ASM disks on boot? (y/n): y

 Aşağıdaki komut ile oracleasm kernel modülü yüklenir:
       # /usr/sbin/oracleasm init 

Paylaşımlı depolama alanındaki fiziksel disklerin formatlanma işleminden sonra ilgili fiziksel disklerde ASM disklerini aşağıdaki gibi oluşturuyoruz. 

Not : VMWare ile Disklerin yaratilmasini http://ertugrulaslan.blogspot.com/2011/04/vmware-ile-asm-disk-yaratmak.html, bu makalemde bulabilirsiniz.

               # oracleasm createdisk data1 /dev/sdb1
               # oracleasm createdisk data2 /dev/sdc1
              # oracleasm createdisk data3 /dev/sdd1

Yukardaki data1 den data3 ya kadar olan ASM diskleri veritabanı veri dosyalarını, redo log dosyalarını ve kontrol dosyalarını saklayacak.
              
Eğer bir diski ASM diski olarak işaretlemekten vazgeçerseniz aşağıdaki komutla bu işlemi tamamlayabilirsiniz.

              # /usr/sbin/oracleasm deletedisk //delete disk
          
 ASM disklerini olusturdukdan sonra, asagidaki gibi, scan edebilir ve listeleyebiliriz.
             #/usr/sbin/oracleasm scandisks    // Scan etmek icin
            #/usr/sbin/oracleasm listdisks    // Listelemek icin etmek icin 

Buraya kadar, ASM disklerin kurulumu ve yapilandirilmasi tamamlandi, bundan sonra grid infras. kurulumuna gecebiliriz..

Oncelikle bize gerekli olan paketleri yuklememiz gerekiyor.. Bu paketleri, CD icinde bulabilirsiniz..

cd /media/Enter... /Server/
rpm -Uvh binutils-2.*
rpm -Uvh compat-libstdc++-33*
rpm -Uvh compat-libstdc++-33*.i386.rpm
rpm -Uvh elfutils-libelf*
rpm -Uvh gcc-4.*
rpm -Uvh gcc-c++-4.*
rpm -Uvh glibc-2.*
rpm -Uvh glibc-common-2.*
rpm -Uvh glibc-devel-2.*
rpm -Uvh glibc-headers-2.*
rpm -Uvh ksh*
rpm -Uvh libaio-0.*
rpm -Uvh libaio-devel-0.*
rpm -Uvh libgomp-4.*
rpm -Uvh libgcc-4.*
rpm -Uvh libstdc++-4.*
rpm -Uvh libstdc++-devel-4.*
rpm -Uvh make-3.*
rpm -Uvh sysstat-7.*
rpm -Uvh unixODBC-2.*
rpm -Uvh unixODBC-devel-2.*
rpm -Uvh numactl-devel-2*
 
- Daha sonra asagidaki Oracle Grid ve Database Server icin gerekli linux ayarlamalarini yapiyoruz.
  
# vi /etc/sysctl.conf
fs.suid_dumpable = 1
fs.aio-max-nr = 1048576
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 536870912
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048586
 
/etc/security/limits.conf  /// icine 
oracle       soft  nproc  2047
oracle       hard  nproc  16384
oracle       soft  nofile 1024
oracle       hard  nofile 65536
oracle       soft  stack  10240 

1 yorum:

 1. Merhaba , Umarım biri yorumu okur. İnternette fedora ya da ubuntuya asm li 11gr2 kurulumu göremedim. Neden hep sanal makineye kuruluyor. Fedora asm i desteklemiyor mu?

  YanıtlaSil