Menu

1 Nisan 2012 Pazar

Faydali SQL`ler

Eğer sisteminiz archivelog’da çalışmıyorsa daha tutarsız ve anlık değişimlerden daha çok etkilenen şu sorguyu kullanabilirsiniz:
SELECT round(AVG(20 /
                   ((to_date(sonraki, 'HH24:MI') - to_date(logswicthzamani, 'HH24:MI')) * 24 * 60) * bytes
                     / (1024 * 1024)), 2) || ' MB' AS "Onerilen Redo"
FROM (SELECT bytes,
to_char(first_time, 'HH24:MI') AS logswicthzamani,
lead(to_char(first_time, 'HH24:MI'), 1) over(ORDER BY first_time) AS sonraki
FROM v$log) WHERE sonraki IS NOT NULL;

- Kullanilmayan indexler

select owner, index_name from dba_indexes where status='UNUSABLE';

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder