Menu

18 Nisan 2011 Pazartesi

CETURK AZERBAYCAN, ORALCE KONFERANS

 
  Bugüne kadar Türkiye'de çok farklý konu ve teknoloji ile ilgili yaptýðý ücretsiz etkinliklerle biliþim sektörünün geliþmesine katkýda bulunan CETURK, Türkiye'deki biliþim topluluklarý arasýnda bir ilke daha imza atarak Azerbaycan'da   gerçekleþtireceði Oracle Konferansý ile  yurtdýþý etkinliklerine  baþlýyor. Azerbaycan Oracle Konferansý 7 Mayýs 2001 tarihinde Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nde alanýnda uzman konuþmacýlarýn katýlýmýyla ücretsiz olarak gerçekleþecektir.

Konferansa Türkiye'den Talip Hakan Öztürk, Azerbaycan'dan Kamran Agayev, Ramin Orucov ve Teymur Hacýyev katýlacaktýr.

 

  Ayrýntýlý bilgi için týklayýnýz.

 
Etkinliðe kayýt için týklayýnýz.

1 yorum: